Cementmuseet

Kultur på Slemmestad

Mulens kafé - Slemmestadfolk ved forrige århundreskifte

Slemmestadgutten Romar Hoff kåserer om bosetting, yrker, gårdsbruk og arbeiderboliger i Slemmestad i 1900. Det blir også historier om storfolk, arbeidsfolk og profiler.

Billetter selges i døra. Arr: Sekkefabrikken Kulturhus

 

Torsdag 20. September kl. 18:00 Kr 50,-

 

Les mer …

Vi anbefaler et besøk tli cementmuseet. Det viser historien til Slemmestad som i stor grad er basert på sementfabrikken, en ekte, norsk hjørnestensbedrift. Slemmestad Cementmuseum ligger i  sementfabrikkens tidligere “sekkefabrikk” i  Slemmestad sentrum. Museet ble åpnet i 1991. Her finnes fotografier, gjenstander, protokoller  og annen dokumentasjon som viser 100 års  utvikling av sementproduksjon og den store  betydningen fabrikken fikk for Slemmestad og  menneskene her.