Cementmuseet

Kultur på Slemmestad

Mulens kafé // Kroken

Torsdag 23. Januar kl. 18:00 Kr.50,-

Området ble først kalt Nordre Nærsnes etter gården med samme navn i Nærsnes. Senere ble det Torvbråten, Tørrbråtan sa de gamle. Nå sier de fleste Kroken eller Vardeveien.

Solveig Johanne Sundelius har på anmodning fra flere personer forsøkt å skrive historien om den vakre plassen de bor på. Morten Fleischer, Kristin Wang og Bjørn Josefsen har bidratt med sine kunnskaper og Line Seyffarth har bidratt med foto. De ønsker å gi historien videre til den som kommer etter dem.

Mulens Kafé inviterer alle til å høre på historier fra i dag og over 200 år bak i tid.

Dørene åpnes Kl 17.30. Billetter selges i døra.

Les mer …

Vi anbefaler et besøk tli cementmuseet. Det viser historien til Slemmestad som i stor grad er basert på sementfabrikken, en ekte, norsk hjørnestensbedrift. Slemmestad Cementmuseum ligger i  sementfabrikkens tidligere “sekkefabrikk” i  Slemmestad sentrum. Museet ble åpnet i 1991. Her finnes fotografier, gjenstander, protokoller  og annen dokumentasjon som viser 100 års  utvikling av sementproduksjon og den store  betydningen fabrikken fikk for Slemmestad og  menneskene her.