Cementmuseet

Kultur på Slemmestad

Kommunevalget Asker 2019

Søndag 18. August kl 17:00 Gratis Entré

Finn Ove Hågensen fra TV2 styrer årets debatt. Vi møter representanter fra samtlige partier og tar tempen på 3 debattemaer. Vi holder kafeen åpen.

Arr: Sekkefabrikken

Les mer …

Vi anbefaler et besøk tli cementmuseet. Det viser historien til Slemmestad som i stor grad er basert på sementfabrikken, en ekte, norsk hjørnestensbedrift. Slemmestad Cementmuseum ligger i  sementfabrikkens tidligere “sekkefabrikk” i  Slemmestad sentrum. Museet ble åpnet i 1991. Her finnes fotografier, gjenstander, protokoller  og annen dokumentasjon som viser 100 års  utvikling av sementproduksjon og den store  betydningen fabrikken fikk for Slemmestad og  menneskene her.