Cementmuseet

Kultur på Slemmestad

Karin Elisabeth Nordquist

Tirsdag 18. Februar kl. 18:00 Gratis

Karin Elisabeth Nordquist bor på Nærsnes og har de siste 2 årene malt på fulltid. Hun har vært i lære hos en profesjonell kunstner og malt mye på egenhånd. Hun maler med akryl og henter sine motiv fra natur og mennesker.
Håper du får glede av utstillingen! Utstillingsperiode: 18. feb - 18. mars Utstillingsåpning 18. feb Kl 18.00. Arr: Karin Elisabeth Nordquist/Sekkefabrikken

Les mer …

Vi anbefaler et besøk tli cementmuseet. Det viser historien til Slemmestad som i stor grad er basert på sementfabrikken, en ekte, norsk hjørnestensbedrift. Slemmestad Cementmuseum ligger i  sementfabrikkens tidligere “sekkefabrikk” i  Slemmestad sentrum. Museet ble åpnet i 1991. Her finnes fotografier, gjenstander, protokoller  og annen dokumentasjon som viser 100 års  utvikling av sementproduksjon og den store  betydningen fabrikken fikk for Slemmestad og  menneskene her.